Prensa

Apbt Peru en Primera Noticia Fin de Semana -> https://www.apbtperu.com/prensa/apbt-peru-primera-noticia-fin-de-semana/

Apbt Peru : La otra cara del Pitbull: conozca el lado dócil de estos perros ->  https://www.apbtperu.com/prensa/apbt-peru-la-otra-cara-del-pitbull-conozca-el-lado-docil-de-estos-perros/

Apbt Peru en La Noche es Mia -> https://www.apbtperu.com/prensa/apbt-peru-en-la-noche-es-mia/

Apbt Peru en 20 Lucas -> https://www.apbtperu.com/prensa/apbt-peru-en-20-lucas/

Apbt Peru – A las Once Empieza la Noche -> https://www.apbtperu.com/apbt-peru-a-las-once-empieza-la-noche/